joomla templates top joomla templates template joomla

Szkolenie pt.: 'Zarządzanie cyklem projektu'

włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

Informujemy, że mamy wolne miejsca na szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy

Szkolenie pt.: „Zarządzanie cyklem projektu” odbędzie się w dniach 10-11 maja br. w godz. 9.00-16:00 w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy.

Celem szkolenia jest zaznajomienie grupy docelowej z problematyką: rozpoznawania własnych potrzeb w zakresie działań miękkich, dotyczących  oddolnych inicjatyw lokalnych, finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, definiowania celów  projektu i pomiaru jego efektów, rozpoznawania potrzeb i oczekiwań ewentualnych partnerów projektu i myślenia kategoriami projektów w realizacji działalności społecznej.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół i placówek edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów funkcjonujących na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców będących potencjalnymi beneficjentami starającymi sie o środki z EFS.

Ramowy plan szkolenia:
·Kapitał intelektualny - zagadnienia przekrojowe
·Zarządzanie cyklem projektu - fazy
·Identyfikacja problemów i potrzeb grup docelowych z uwzględnieniem kwestii równości szans kobiet i mężczyzn
·Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (SWOT)
·Matryca logiczna - cele i działania, wskaźniki i sposób ich pomiaru
·Monitoring i jego funkcje
·Identyfikacja ryzyka - ewaluacja projektu

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłosić się wypełniając formularz on-line na naszej stronie www.bydgoszcz.roefs.pl w zakładce szkolenia lub przesyłając pobrany i wypełniony formularz faksem na numer 052 322 67 81.