joomla templates top joomla templates template joomla

Informacje dla Powodzian

włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

alt

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI
Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.

NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW, KTÓRE:

    * zostały zalane lub zawilgocone, a nie są hermetycznie pakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia,
    * mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję,
    * mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły,
    * są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy chemiczny zapach.
    * są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne,zaprawione zboża siewne itp.,
    * znajdowały się w miejscach brudnych - w chlewniach, oborach, kurnikach itp.,
    * są w puszkach o wydętych wieczkach (zbombażowane konserwy).

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia - mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Nawet gotowanie i smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.

POSIADANĄ ŻYWNOŚĆ CHROŃ PRZED ZEPSUCIEM I ZANIECZYSZCZENIAMI, W TYM CELU:

    * produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, a także tłuszcze i gotowe potrawy itp. przechowuj w temperaturze niższej niż 8 stopni C,
    * przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne,
    * składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu.

W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni hermetycznego opakowania żywności, po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, jeśli nie wykazuje żadnych zmian.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKU, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM PODOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO - NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DLA LEKARZA.
Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.

INFORMACJA O WODZIE DO PICIA
Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i odkazić.

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę pisaku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni. Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad podanych w tabelce:
Średnica studni w cm     Ilość wapna chlorowanego potrzebna na każdy m głębokości wody     Ilość monochloraminy na każdy m głębokości wody w [g]
80
    150 g - 1 szklanka     165 g
90     200 g - 1 szklanka i ćwierć     220 g
100
    250 g - półtorej szklanki     270 g
120
    350 g - 2 szklanki i ćwierć     380 g

W przypadku stosowania roztworu sodu należy szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:

    * do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od hebraty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę,
    * po ponownym napełnieniu studni woda, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro woda, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
    * wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem,
    * po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

ODKAŻANIE STUDZIEŃ WIERCONYCH I ABISYŃSKICH
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml podchlorynu sodu (1 i 1/2 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy, pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

ODKAŻANIE WODY
Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkażać. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

    * najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
    * można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

Pamiętaj! Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinice, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako: "odpowiadająca wymaganiom sanitarnym".

INFORMACJA O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM
OSTRZEŻENIE: POWÓDŹ sprzyja szerzeniu się CHORÓB ZAKAŹNYCH!
Woda roznosi i osadza na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przeowdu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych.
W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą one pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy zniszczyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W tym celu należy:

    * odkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wodne,
    * oczyścić z osadów i odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących powierzchnię ścian, podłóg i sprzętów gospodarcznych,
    * wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci oraz osoby starsze niedołężne,
    * oczyścić, wysuszyć i odkazić toalety: często powtarzać odkażenie urządzeń sanitarnych i toalet, zmywać je i utrzymywać w czystości i suchości.

TYLKO RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY CHRONI PRZED ZACHOROWANIEM

    * Wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy ZAWSZE GOTOWAĆ przed użyciem,
    * Surowe produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, jaja, ryby) oraz warzywa należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia z produktami gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na zimno lub przechowywania,
    * RĘCE myć dokładnie wodą i mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej wizycie w toalecie, oporządzeniu zwierząt, oczyszczaniu warzyw oraz mięsa i jaj,
    * W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać jego zaleceniom,
    * W przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiedniego punktu szczepień.

Opracował: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie materiałów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny