joomla templates top joomla templates template joomla

Dotacje dla samorządów na walkę z wykluczeniem cyfrowym

powiat.swiecki.lo.pl włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

alt Uprzejmie informuję, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” Programu Innowacyjna Gospodarka. Jest to jeden z dwóch konusów planowanych w 2011 roku na dotacje dla samorządów na komputery i internet dla najbiedniejszych mieszkańców gmin i miast. Dotacje można uzyskać na wsparcie projektów składających się z następujących komponentów:

• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
• dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania
• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

O dofinansowanie ubiegać się mogą:
• jednostki samorządu terytorialnego,
• grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach powyższego konkursu wynosi: 113 649 927,19 PLN.

Maksymalny udział środków UE wynosi 85% kwoty dofinansowania. Pozostałą część, w wysokości co najmniej 15%, pokrywa Wnioskodawca ze środków własnych.

Wnioski należy składać w terminie od 28 lutego 2011r. do 27 maja 2011r.