joomla templates top joomla templates template joomla

Wczorajsza sesja

um-swiecie.pl; Renata Fluder-Bielawska włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

alt

Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie:

a)    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2010r.,

b)    pozbawienia statusu pomnika przyrody,

c)    powierzenia Burmistrzowi Świecia uprawnienia dotyczącego określenia sposobu ustalania cen i opłat za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku,

d)   przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie,

Regulamin ten zainteresuje zapewne uczniów i ich rodziców, którzy zamierzają starać się o pomoc, zarówno finansową jak i rzeczową. Reguluje on m.in. formę, tryb i sposób udzielania pomocy. Ponadto, w związku ze zmianą art. 90 ustawy o systemie oświaty prowadzenie postępowania w sprawie przyznania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zostało przekazane w kompetencje kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

e)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej we wsi Kozłowo.