joomla templates top joomla templates template joomla

Sesja Rady Miejskiej

um-swiecie.pl włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

altZainteresowanych działaniami podejmowanymi w Gminie przedstawiamy orządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu, która odbędzie się w dniu 7 października 2010 r. o godz. 13ºº.

Zuzanna Janin w Świeciu

um-swiecie.pl; Karina Dzieweczyńska włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

altPod koniec września br., w ramach kolejnego etapu tegorocznego „Przebudzenia”, do Świecia przyjedzie ZUZANNA JANIN. Artystka rozpocznie pracę nad najnowszym swoim projektem pod nazwą „Szpital Przemienienia”, inspirowanym Świeckim Zakładem Psychiatrycznym.

Przedsiębiorcy dotknięci powodzią

um-swiecie.pl włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

altPrzekazujemy dane kontaktowe do funduszu pożyczkowego, który wygrał konkurs na wybór funduszu pożyczkowego ogłoszony przez Ministra Gospodarki w dniu 16 sierpnia 2010r. dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Dyskusyjny Klub Książki

um-swiecie.pl włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

altNa kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki przedmiotem dyskusji będzie książka Jacka Cygana KLEZMER OPOWIEŚĆ O ŻYCIU LEOPOLDA KOZŁOWSKIEGO KLEINMANA. Kiedy Europa próbowała otrząsnąć się  z koszmarów I wojny światowej, na jej wschodnich rubieżach, w Polsce, urodził się człowiek, którego życie, na tle innych losów niezwykłych i niebezpiecznych ułożyło się w sposób szczególnie niezwykły i niebezpieczny.

DOŻYNKI GMINNE

um-swiecie.pl włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

alt5 września br., jak co roku, zapraszamy na DOŻYNKI GMINNE 2010, które są podziękowaniem Bogu za plony i rolnikom za ich całoroczną ciężką pracę. Obchody rozpoczną się o godz. 12.00 uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Andrzeja Boboli, w czasie której poświęcone zostaną wieńce dożynkowe oraz chleb.

Wczorajsza sesja

um-swiecie.pl; Renata Fluder-Bielawska włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

alt

Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie:

a)    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2010r.,
b)    pozbawienia statusu pomnika przyrody,

Nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych

um-swiecie.pl włącz . Opublikowano w Świecie wiadomości

altUrząd Miejski w Świeciu w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 ogłasza nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych...

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

powiat.swiecki.lo.pl włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

altUprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/231/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 22 września 2010 roku rozpoczną się konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne GDDKiA

powiat.swiecki.lo.pl; Jacek Wojtowicz włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

alt

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015...

Zmiana siedziby organów powiatu

powiat.swiecki.lo.pl włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

alt

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana siedziby organów powiatu, tj. Rady Powiatu w Świeciu i Zarządu Powiatu w Świeciu oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu. Obecnie siedziba organów powiatu i Starostwa Powiatowego mieści się w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.

Informacja dla diabetyków

powiat.swiecki.lo.pl; Zdzisław Lintowicz włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

altZarząd Miejski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Świeciu w ramach profilaktyki zdrowia nadal prowadzi (darmową) wymianę glukometrów SMARTSCAN,  PRECISION QID oraz inne uszkodzone na nowoczesne aparaty nowego typu (w ofercie posiadamy glukometry różnych marek do wyboru osoby zainteresowanej). Członkom Stowarzyszenia posiadającym uszkodzone nakłuwacze (różnych typów) zostaną wymienione na nowe nieodpłatnie po zdaniu starego uszkodzonego.

Aktualny stan wody

powiat.swiecki.lo.pl włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

altPrzewidywany stan wody na dzień 01.06.2010r. wynosi 675 cm.
Przewidywany stan wody na dzień 31.05.2010r. wynosi 695 cm.
Przewidywany stan wody na dzień 30.05.2010r. wynosi 720 cm.
Przewidywany stan wody na dzień 29.05.2010r. wynosi 750 cm.

Informacje dla Powodzian

włącz . Opublikowano w Świecie powiatowe

altArtykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia.